بدینوسیله به اطلاع دانش آموختگان محترم می رساند کسانی که نامشان در لیست های دانشنامه های صادره نمی باشند، یا نقص پرونده دارند یا شماره ملی یا شماره تماس ندارند که در اینصورت با واحد فارغ التحصیلان تماس حاصل نمایند.
دانشنامه های صادره، فارغ التحصیلان تا پایان بهمن ماه 93 می باشد.
به دانش آموختگانی که گواهینامه موقت خود را هنوز دریافت ننموده اند، دانشنامه تعلق نخواهد گرفت.
لازم به ذکر است پس از کسب اطلاع از آماده بودن دانشنامه (از طریق سایت  و یا به صورت تلفنی 7-03157243244 داخلی30)  ، جهت دریافت دانشنامه به شرط تکمیل بودن مدارک  از روز های یک شنبه تا روز چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 12  با هماهنگی قبلی به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.
1- کاردانی پیوسته
2- کاردانی
3- کارشناسی
4- کارشناسی ناپیوسته
5- کارشناسی ارشد ناپیوسته