جهت نمایش چارت دروس هر رشته بر روی رشته مورد نظر کلیک نمائید

 

کاردانی پیوسته

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

نقشه کشی معماری

برق - قدرت

برق الکترونیک

 مهندسی نرم افزار

مهندسی برق - کنترل

الکترونیک و برق صنعتی

حسابداری

نرم افزار

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق - قدرت

الکترونیک - الکترونیک عمومی

نرم افزار

شبکه های انتقال و توزیع

مهندسی برق

مهندسی برق – الکترونیک

الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

برق - مخابرات

کنترل - ابزار دقیق

مهندسی برق کنترل

مهندسی معماری

نرم افزار

معماری

برق قدرت

کارشناسی IT

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مکانیک خودرو 

مدیریت بازرگانی

سخت افزار

مهندسی معماری

مدیریت صنعتی - تولید

 ریخته گری

 

کنترل - ساخت و تولید

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 

 

 

معماری

حسابداری 

مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 

 

 

عمران

زیست شناسی سلولی مولکولی

مهندسی عمران گرایش سازه 

   

حسابداری

 

حسابداری

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

مترجمی زبان انگلیسی