قابل توجه دانش آموختگان
طبق بخشنامه هاي پيوست پاسخگويي کتبي  استعلام مدرک و تاييديه تحصيلي ( گواهينامه موقت داراي کد صحت و دانشنامه هاي داراي QR CODE)  امکان پذير نمي باشد.
دانش آموختگان مي توانند با مراجعه به پرتال سازمان امور دانش آموختگان به نشاني http://portal.saorg.ir صحت دانشنامه و گواهينامه موقت را استعلام و تاييديه تحصيلي را به صورت آنلاين مشاهده و اخذ نمايند.
1-بخشنامه شماره 4/66793
2-بخشنامه شماره4/28891