نام

مدرک تحصیلی

سمت

 
عباس خرمی لیسانس علوم تربیتی معاون پشتیبانی و دانشجوئی
 
سوابق اجرایی
معاون دبیرستان -1363-1360
معاونت دانشجویی مرکز تربیت معلم امام صادق(ع) -1365-1363
مسئول آموزش ضمن خدمت و گروههای آموزشی اداره آموزش وپرورش -1366-1364
معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش گلپایگان -1369-1366
معاونت آموزشی و پرورشی اداره آموزش و پرورش گلپایگان -1371-1369
معاونت اداری و مالی اداره آموزش و پرورش گلپایگان -1375-1372
رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان -1385-1375
مدیر اجرایی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان -1388-1385
معاونت پشتیبانی و دانشجویی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

سوابق تحصیلی :
دیپلم ادبی دبیرستان پهلوی سابق  1355
لیسانس علوم تربیتی با گرایش مشاوره  -دانشگاه اصفهان-1359-1355
گذراندن دوره مدیریت ارشد وزارت آموزش و پرورش-1379
گذراندن دوره و اخذ گواهی  درجه یک مدرس آموزش خانواده  و مشاوره برای مراکز مشاوره کشور –به شماره 6051/2/101 مورخ 11/9/74 و شماره 206485 مورخ 28/11/83
گذراندن 1050 ساعت آموزش ضمن خدمت در شاخه تکنولوژی آموزشی ، مدیریت سازمانی ،  مدیریت استراتژیک و مدیریت زمان در دانشگاههای تهران ، اصفهان وتبریز (معادل)-به شماره 1923 مورخ 23/6/71 و شماره 1289/5 مورخ 12/3/74
گذراندن دوره اجرائی دوره های آموزش کار آفرینی پتروشیمی توسط اداره کل آموزش پتروشیمی کشور سال 82 تبریز به مدت 3 روز و در سال 83 در مشهد مقدس به مدت 3 روز

سوابق تدرس :
هنرستان شهید بهشتی و دبیرستان امام خمینی
مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان
مرکز   تربیت معلم امام صادق(ع)
مرکز مشاوره خانواده

دروس تدریس شده :
دروس  معارف و عربی و  دروس عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
تعلیم و تربیت اسلامی
روانشناسی کودکان استثنایی وعقب ماندگی های ذهنی
بهداشت مدارس
مشاوره تحصیلی و حرفه ای

فعالیت در مراکز فرهنگی و اجتماعی :
عضو شورای اجرایی و هیات امنا هلال احمر شهرستان گلپایگان -1386-1383
2 دوره عضو شورای معین دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان -1389-1382
عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد گلپایگان-به شماره 4848 مورخ 18/8/77
عضو کمیته راهبردی  ومشاور عمرانی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان-1388-1384
عضو شورای اسلامی شهرستان گلپایگان
عضو هیات مدیره خیرین مدرسه ساز  استان اصفهان -1386-1385
مشاور مدیر کل نوسازی و تجهیزات مدارس استان اصفهان -1385
مشاور فرماندار -1379-1376
عضو  و نائب رئیس مجمع خیرین گلپایگان -1388
موسس آموزشکده فنی و حرفه ای گلپایگان
عضو هیات مدیره خیریه مرکز بیماریهای خاص شهرستان گلپایگان
عضو انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گلپایگان
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان از سال 89 به بعد
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان از سال 91

مقالات :
مقاله "مدیریت استراتژیک مبتنی بر روابط انسانی " ارائه شده به اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور و معرفی مقاله برتر -1383-1382
مقاله "مدیریت سیستمی مبتنی بر تفویض اختیار  " ارائه شده به اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور  - 1385-1384

امتیازات کسب شده :
دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس از ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای هاشمی رفسنجانی در پینوشت شماره4408/110/پ مورخ 17/2/75
انتخاب در 2 دوره به عنوان مدیر نمونه وزرات آموزش و پرورش  کشور و استان در جشنواره شهید رجائی -1379-1382
دریافت 4 تقدیرنامه و لوح سپاس از وزرای آموزش و پرورش کشور
دریافت 5 تقدیرنامه ولوح سپاس  از معاونین وزرای آموزش و پرورش کشور
دریافت  28  تقدیرنامه و لوح سپاس از مدیران کل ستادی و استانی
دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس از استانداران و معاونین استانداری استان اصفهان
دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور-به شماره100/2474/1/97 مورخ 25/5/82
دریافت 2  تقدیرنامه و لوح سپاس از مدیرکل بهداشت و درمان  استان اصفهان-به شماره 9594/ب مورخ6/3/79 وشماره60722/12/ب مورخ 27/10/82
دریافت لوح تقدیراز قائم مقام وزیر و رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیا ومربیان کشور-شماره 1/42690/710 مورخ 4/6/82
دریافت لوح تقدیر از مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان
دریافت مجوز تاسیس  مرکز مشاوره  و راهنمایی  از سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان  کشور
دریافت لوح سپاس از بنیاد پرفسور محمود حسابی –به شماره 74-100154 مورخ 1/3/79